TRE-ELEKTRYK Śląsk - Elektryk z uprawnieniami

Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie remontu i potrzebujesz montażu instalacji elektrycznej, wymiany oświetlenia na nowoczesne oświetlenie LED, czy też rozwiązań z zakresu automatyki - zadzwoń do nas i dołącz do grona klientów TRE-ELEKTRYK. Dzięki szerokiej gamie usług elektrycznych naszej firmy, będziesz w stanie znaleźć rozwiązanie dedykowane własnym potrzebom.

Skontaktuj się z nami!

Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu

Kompleksowe wykonanie instalacji branży elektrycznej w związku z inwestycją - Kontrakt W7 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu – wykonanie zgodnie z procedurą FIDIC. Prace szczególne: budowa i montaż rozdzielni SN 20/0,4kV 2 sekcje wraz z uruchomieniem, wykonanie szaf z napędem falownikowym dla nowych obiektów, wykonanie szaf SoftStartów dla obiektu dmuchaw, wymiana układu pomiarowego dla agregatu ko generacyjnego 180 kW z przystosowaniem do rozliczania energii „zielonej” ...

Zobacz nasze realizacje

Budynek Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu

Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, montaż instalacji siłowych oraz układu półpośredniego, instalacje odgromowe. Instalacje niskoprądowe: instalacje SAP, LAN, instalacje światłowodową. Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami.

Zobacz nasze realizacje

Skate Park Olkusz

W ramach budowy Parku Rekreacyjnego w Olkuszu wykonaliśmy oświetlenie zewnętrzne terenu Parku wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i teletechnicznych oraz montażem 16-metrowego masztu z koroną.

Zobacz nasze realizacje

Nowy Szpital w Olkuszu – oddział Neurologii

W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń kuchni na Oddział Neurologii w Nowym Szpitalu w Olkuszu” wykonaliśmy kompleksową instalację elektryczną i niskoprądową. W szczególności: montaż rozdzielni, montaż instalacji siłowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia medycznego – panele nad łóżkowe. Instalacje niskoprądowe: okablowania strukturalnego LAN, system alarmu pożarowego SAP, system DSO, system przyzywowy.

Zobacz nasze realizacje

Śląski Uniwersytet Medyczny Zabrze-Rokitnica

Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, odgromowe. Instalacje niskoprądowe: nagłośnienie Auli, instalacje SAP, DSO, LAN, SAT+TV, instalacje światłowodową. Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami.

Zobacz nasze realizacje
<
  >

  Nasze realizacje


  Budynki wielorodzinne w Krakowie
  Realizacja obejmowała wykonanie: instalacji elektrycznych, video domofonowych, systemu oddymiania, systemu ppoż., monitoring przekroczenia CO/LPG, instalacji przewodów grzewczych, zasilania wind, podnośników i platform, pomiary instalacji, dokumentacji technicznej 

  Hale magazynowe i produkcyjne Olkusz/Ruda Śląska
  Nasze prace dotyczyły kompleksowego wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej zarówno hal, jak i budynków socjalno-biurowych. Wykonano: m.in. przebudowę sieci elektroenergetycznych SN-12/20kV, budowę instalacji odgromowej, uziemiającej, wyrównawczej, budowę kompleksowej instalacji eNN, instalacji teletechnicznej CCTV, SSWiN (alarm), instalację przewietrzania, RTV-SAT, budowę sieci strukturalnej z 25letnią gwarancją, uruchomienie systemów, dokumentację powykonawczą

   
  Oświetlenie i monitoring parków i miejsc rekreacji
  Na terenie woj. Śląskiego i Małopolskiego wybudowaliśmy szereg linii oświetlenia parkowego LED wraz z systemem monitoringu. Zakres prac zależnie od inwestycji obejmował: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa sieci zewnętrznych, budowa uziemienia, zabudowa słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych LED, podłączenie hydroforni, pompowni oraz przepompowni wraz z uruchomieniem (parki z systemami wodnymi), budowa kanalizacji i skrzynek teletechnicznych dla światłowodów, uruchomienie instalacji IT, montaż kamer

  Budowa oświetlenia z systemem fotowoltaicznym oraz monitoringu na OŚ w Katowicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  Realizacja obejmowała: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie przewiertów sterowanych pod kable oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych kabli oświetleniowych oraz rozdzielni elektrycznych, wykonanie sieci zewnętrznych pod oświetlenie, zabudowa słupów kompozytowych oświetlenia ulicznego, wysięgników i opraw oświetleniowych LED, zabudowa systemu fotowoltaicznego wyspowego i sieciowego, zabudowa systemu monitoringu IP w technologii bezprzewodowej

  Oświetlenie uliczne terenów zabudowy jednorodzinnej oraz centrów miast
  W zależności od zadania prace polegały na: wykonaniu oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej, demontażu istniejącego oświetlenia, montażu latarń ozdobnych stylizowanych wolnostojących, montażu kinkietów na elewacji, montażu opraw LED, montażu systemu monitoringu, uruchomieniu, badaniach, wykonaniu dokumentacji powykonawczej

  Budynek OSP w Bolesławiu
  Nasze prace obejmowały: demontaż instalacji elektrycznej wraz z całą infrastrukturą, wymianę rozdzielni elektrycznych, wykonanie nowych tras instalacji, wykonanie zasilania urządzeń na obiekcie, wykonanie oświetlenia ogólnego, oświetlenie AW i EW, sterowanie DALI, dostosowanie budynku do wymogów popoż.. W zakresie teletechniki: budowa instalacji teletechnicznej, komputerowej, szafy RACK z wyposażeniem. Wszystkie prace były prowadzone na obiekcie czynnym.

  Budynki ZUS w Olkuszu i Chrzanowie
  W obu obiektach wykonaliśmy rozbudowę instalacji okablowania strukturalnego. W ramach obu zadań wykonaliśmy m.in. : montaż rur RL w podłogach, montaż kanałów instalacyjnych DLP oraz stalowych koryt kablowych, zabudowę instalacji sieci DATA, montaż instalacji okablowania
  LIGNA Sp. z o.o. Olewin k/Olkusza
  Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4/1000 i kablowej linii elektroenergetycznej zasilającej 20kV. W ramach zadania wykonaliśmy: budowę uziemienia dla stacji, wykonanie przepustów pod drogami, pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla stacji SN i rozdzielni eNN, badanie stanu izolacji linii kablowej SN i eNN.

  TRI Poland w Wolbromiu
  W ramach zadania Zabudowa stacji transformatorowej 6/0,4 kV o mocy 800 kVA wykonaliśmy: budowę uziemienia dla stacji, dobudowę analizatora parametrów sieci TN, wymianę baterii kondensatorów, montaż ochronnika przepięć, pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla stacji SN i rozdzielni eNN, badanie stanu izolacji linii kablowej SN i eNN.

  Wolbrom - sala kinowa
  Wykonanie oświetlenia ogólnego (sufitowego i kinkietowego), przeszkodowego (schody) i informacyjnego (numery rzędów) zintegrowanego systemem sterowania oświetleniem sztucznym, umożliwiającym programowanie scen świetlnych o programowanym czasie i kolejności ściemniania i rozjaśniania, podział na grupy, priorytety itp.
  Dworek w Krzykawce
  W zabytkowym dworku przeprowadziliśmy remont instalacji elektrycznych wewnętrznych parteru i piwnic oraz instalacji odgromowej. Zostały odtworzone linie zasilające, instalacje oświetleniowe, wymienione przewody, tablice rozdzielcze, osprzęt. Wykonano system ochrony przepięciowej i ppoż.
  Śląski Uniwersytet Medyczny Zabrze-Rokitnica
  Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, odgromowe. Instalacje niskoprądowe: nagłośnienie Auli, instalacje SAP, DSO, LAN, SAT+TV, instalacje światłowodową. Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami.

  Gminne Centrum Zbiórki Odpadów Niebezpieczniejszych w Dąbrowie Górniczej
  Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i awaryjnym, instalacje antystatyczną, wyrównawcze, odgromowe. Instalacje niskoprądowe: nagłośnienie Auli, instalacje SAP, DSO, LAN, CCTV, Radiolinia WiFi, instalacje światłowodową. Kompletną dokumentacje powykonawczą.

  Hala Namiotowa dla samolotów Lotnisko Pyrzowice w Katowicach
  Zakres prac: wykonanie wkopu pod przewód zasilający pomiędzy miejscem przyłącza a złączem kablowym hali, demontaż masztu oświetleniowego o wysokości 30 m, dostawa i montaż komponentów instalacji elektrycznej, dostawa i przyłączenie do instalacji wentylatorów hali, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary uziemień, pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

  Budynki wielorodzinne w Olkuszu i Dąbrowie Górniczej
  Prace obejmowały budowę zasilania, montaż kompletnej instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz klatkach schodowych, budowę instalacji odgromowej wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego. Instalacje niskoprądowe – telefoniczna, SAT+TV, domofonowa, LAN. Zakończenie prac opatrzyliśmy dokumentacja techniczną.

  Leśniczówka Nadleśnictwa Olkusz - Klucze Malinka
  W budynku wykonaliśmy montaż instalacji kablowej, montaż opraw oświetleniowych, osprzętu, instalacji piorunochronnej oraz komplet pomiarów powykonawczych.

  Przedszkole nr 13 w Olkuszu
  Inwestycja obejmowała prace modernizacyjno-adaptacyjne. W ramach zadania wykonaliśmy wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne, zasilanie obiektu, pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemień.

  Przedszkole nr 7 w Olkuszu
  W obiekcie przedszkola wykonaliśmy kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, opraw oświetleniowych, osprzętu wraz z pomiarami powykonawczymi.

  Dom Przedpogrzebowy Olkusz
  Wykonaliśmy pełen system monitorowania obiektu systemem bezprzewodowym, system na bieżąco serwisujemy.

  Oświetlenie uliczne Miasta i Gminy Olkusz
  Świadczenie usługi bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach kablowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz będących własnością Gminy Olkusz.

  Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – budynek zabytkowy - Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, odgromowe. Instalacje niskoprądowe: instalacje SAP, DSO, LAN, radiolinia WiFi, instalację telefoniczną cyfrową. Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami. Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego, iluminacja zabytkowych elementów na elewacji budynku.

  Nadleśnictwo Pomorzany-Szkółka Leśna
  Zadanie polegało na budowie linii kablowych do oświetlenia zewnętrznego, montażu slupów oświetleniowych ze światłami LED, montażu rozdzielni. Wykonaliśmy system monitoringu, TV CCTV, system alarmowy SSWiN wraz z barierami mikrofalowymi. Komplet pomiarów powykonawczych.

  Nowy Szpital w Olkuszu – oddział Neurologii
  W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń kuchni na Oddział Neurologii w Nowym Szpitalu w Olkuszu” wykonaliśmy kompleksową instalację elektryczną i niskoprądową. W szczególności: montaż rozdzielni, montaż instalacji siłowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia medycznego – panele nad łóżkowe. Instalacje niskoprądowe: okablowania strukturalnego LAN, system alarmu pożarowego SAP, system DSO, system przyzywowy.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
  Prace obejmowały budowę oświetlenia terenu wokół Hali Widowiskowo-Sportowej Szczegółowy zakres prac: roboty ziemne- kanalizacja kablowa, wykonanie specjalistycznym sprzętem przecisku pod drogą, budowa oświetlenia parkingowego LED (montaż słupów, lamp, opraw), montaż rozdzielni oświetleniowej, dokumentacja po wykonawcza.

  Skate Park Olkusz
  W ramach budowy Parku Rekreacyjnego w Olkuszu wykonaliśmy oświetlenie zewnętrzne terenu Parku wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i teletechnicznych oraz montażem 16-metrowego masztu z koroną.

  Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Zadrożu
  Na obiekcie wykonaliśmy przyłącze elektryczne, budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych, montaż systemu nagłaśniającego, modernizację złącza kablowego i układu pomiarowego, rozbudowę systemu alarmowego.

  Budynek Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu
  Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, montaż instalacji siłowych oraz układu półpośredniego, instalacje odgromowe. Instalacje niskoprądowe: instalacje SAP, LAN, instalacje światłowodową. Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z pomiarami.

  Pawilon wędkarski nad Zalewem w Pilicy
  W budynku wykonaliśmy montaż instalacji kablowej, montaż opraw oświetleniowych, osprzętu, instalacji piorunochronnej oraz komplet dokumentacji powykonawczej.

  Leśniczówka Pilica
  W budynku wykonaliśmy montaż instalacji kablowej, montaż opraw oświetleniowych, osprzętu, instalacji piorunochronnej oraz komplet pomiarów powykonawczych.

  Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu
  Kompleksowe wykonanie instalacji branży elektrycznej w związku z inwestycją - Kontrakt W7 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu – wykonanie zgodnie z procedurą FIDIC. Prace szczególne: budowa i montaż rozdzielni SN 20/0,4kV 2 sekcje wraz z uruchomieniem, wykonanie szaf z napędem falownikowym dla nowych obiektów, wykonanie szaf SoftStartów dla obiektu dmuchaw, wymiana układu pomiarowego dla agregatu ko generacyjnego 180 kW z przystosowaniem do rozliczania energii „zielonej”, budowa masztów dla instalacji odgromowej zbiornika biogazu, budowa i montaż instalacji AKPiA, wytyczenie i naniesienie na mapy zasadnicze zabudowanych elementów, wykonanie i dostawa szaf sterowniczych, kanałów kablowych, kabli zasilających, przewodów sterowniczych, oświetlenia dla Suszarni Solarnej odpadów stałych wraz z uruchomieniem, wykonanie sterowania urządzeń technologicznych na obiektach oczyszczalni.

  Wszystkie prace były prowadzone na obiekcie czynnym.

   
  Budowa obiektu biurowo - laboratoryjnego trzy kondygnacyjnego w Alwernii.
  Na obiekcie wykonaliśmy kompletną instalację elektryczną i teletechniczną, instalacje ochronne, wyrównawcze, odgromowe. Instalacje niskoprądowe: system oddymiania, LAN, radiolinia WiFi. Wyposażyliśmy, podłączyliśmy i skonfigurowaliśmy kompleksowo serwerownię w serwer aplikacji, urządzenia zabezpieczające, cyfrową centralę telefoniczną. Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z pomiarami.